Boj proti fajčeniu: Európska komisia začína celoeurópsku kampaň

jún 16 2011

Brusel, 16. júna 2011 – „Ex–fajčiara nič nezastaví“ je slogan kampane pre celú EÚ, ktorú dnes začína európsky komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, John Dalli. Fajčenie je v EÚ najväčšou príčinou ochorení, ktorým sa dá vyhnúť a podľa odhadov spôsobuje smrť viac ako 650 000 obyvateľov EÚ každý rok. Každý tretí človek fajčí. Dnes začína trojročná kampaň, ktorá sa bude zameriavať na pozitívne stránky rozhodnutia prestať s fajčením a využije vyváženú kombináciu reklamy, sociálnych médií, podujatí a praktických nástrojov, aby oslovila fajčiarov a pomohla im prestať.

„Ex–fajčiara nič nezastaví“

Kampaň sa zameriava na fajčiarov od 25 do 34 rokov, čo v EÚ predstavuje takmer 28 miliónov ľudí. Cieľom kampane je ukázať, čo môžu fajčiari získať tým, že prestanú fajčiť a z bývalých fajčiarov urobiť vzory s cieľom inšpirovať ich úspechmi tých, ktorí chcú prestať. Okrem toho poskytuje kampaň prostredníctvom inovatívneho nástroja „iCoach“ poskytuje praktické rady fajčiarom, ktorí chcú prestať s fajčením.

V prvom roku kampane ide o rozvinutie a prijatie tejto myšlienky. Nasledujúce roky sa budú zameriavať na pozitívne stránky skončenia s fajčením: fyzický, osobný a dokonca finančný prínos spojený s rozhodnutím prestať fajčiť. Osobitná pozornosť sa bude venovať špecifickým skupinám, ako sú ženy a znevýhodnené socioekonomické skupiny. Posolstvo kampane „Ex–fajčiara nič nezastaví“ tak bude ušité na mieru rôznym skupinám fajčiarov v jednotlivých štátoch a konkrétnym demografickým skupinám a dostane sa do všetkých kútov EÚ.

Pri začatí kampane komisár Dalli povedal: Mladí ľudia začínajú fajčiť, pretože sú vedení k tomu, že je to „cool“; a potom nemôžu prestať, pretože tabak je návykový; a viac ako 650 000 ľudí v EÚ zomiera každý rok na následky fajčenia, pretože tabak je vysoko toxický. Verejné orgány musia pomôcť občanom v ich snahe prelomiť tento kruh závislosti a zabrániť tak chorobám a smrti, ktorým sa dá vyhnúť. Toto je cieľ kampane „Ex–fajčiara nič nezastaví“. Pevne verím, že táto kampaň pomôže fajčiarom pochopiť, že môžu veľa získať tým, že prestanú fajčiť.“

Predstavenie nástroja iCoach

Účinným nástrojom kampane „Ex–fajčiara nič nezastaví“, ktorý má pomôcť fajčiarom prestať s fajčením je iCoach – bezplatný digitálny nástroj pre zdravotné poradenstvo, dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Na rozdiel od ostatných digitálnych zdravotných nástrojov sa iCoach sústredí aj na tých, ktorí s fajčením skončiť nechcú a na tých, v prípade ktorých je vysoké riziko, že s fajčením opäť začnú.

Permanentná aktivita EÚ

Prvé právne predpisy týkajúce sa regulácie tabakových výrobkov boli zavedené v osemdesiatych rokoch 20. storočia. Odvtedy sa právne predpisy EÚ v oblasti regulácie výrobkov, reklamy a ochrany ľudí pred pasívnym fajčením, ako aj v oblasti prevencie konzumácie tabaku, zvyšovania informovanosti a podpory snahy s fajčením prestať, neustále vyvíjajú.
Prístup EÚ od roku 2002 zahŕňa celoeurópske kampane na zvýšenie informovanosti.
Prvá kampaň na zvýšenie informovanosti v EÚ financovaná Komisiou pod názvom „Nebojte sa povedať nie“ prebehla v rokoch 2002 až 2004.
Kampaň „HELP“, ktorá prebehla v rokoch 2005 až 2010 sa sústredila na prevenciu fajčenia, skončenie s fajčením a pasívne fajčenie a zameriavala sa najmä na mladých obyvateľov Európy medzi 15 až 25 rokmi.
Nová kampaň „Ex–fajčiara nič nezastaví“ je súčasťou prirodzeného vývoja a jej zameranie sa presúva z nebezpečenstva, ktoré fajčenie predstavuje na výhody, ktoré prináša skončenie s fajčením.

Naďalej však ostáva veľa práce

Napriek dosiahnutému pokroku, tretina Európanov stále siaha po cigarete a aj naďalej mnohí zomierajú na choroby súvisiace s fajčením. Nie je to len ľudská tragédia, ale aj závažný zdravotný a socioekonomický problém, ktorý predstavuje väčšiu záťaž na verejné zdravotnícke systémy a okráda Európu o pracovnú silu potrebnú na zvýšenie konkurencieschopnosti.

Ďalšie informácie
Boj proti tabaku v EÚ:
MEMO/11/349
Kampaň „Ex–fajčiara nič nezastaví“ http://www.exsmokers.eu
MEMO/11/405