Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR k stiahnutiu zákona o sociálnych službách z rokovania NR SR

mar 4 2010

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky považuje stiahnutie zákona o sociálnych službách z rokovania NR SR za nešťastný krok vlády a ministerstva. Poslanci NR RS nebudú mať možnosť zmeniť zákon. Občan si naďalej nebude mať možnosť vybrať medzi verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Sme toho názoru, že to nie je v súlade s Ústavou SR. Klienti verejných a neverejných zariadení zostanú naďalej nerovnoprávni. Jedni budú mať naďalej nárok na prefinancovanie väčšiny nákladov spojených so službami, druhí dostanú iba malú časť, alebo nedostanú príspevok vôbec.

Situácia je mimoriadne vážna, najmä mimo Bratislavy. Niektoré vyššie územné celky, ako BBSK a KSK, neposkytujú príspevky ani na klientov ktorí boli prijatí pred účinnosťou tohto zákona. Neposkytnú príspevok na klientov, ktorým vydali Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a sú prijatí v zariadení. Neverejní poskytovatelia podpisujú so samosprávou zmluvy o poskytnutí príspevkov s týmito vyššími územnými celkami pod tvrdým nátlakom. Ak nepodpíšu – nedostanú nič a môžu skončiť okamžite činnosť. Ak podpíšu, majú zdroje na mesiac možno dva. Nemajú financie na chod zariadení, na úhrady za nákup potravín, energií a samozrejme nemajú na mzdy tých, ktorí sa o klientov starajú.

Pýtame sa, ako je možné, že niektoré VÚC sú schopné postarať sa o svojich občanov, ktorým poskytujú služby neverejní poskytovatelia a iné VÚC nie? Sú to nechcení klienti, alebo nechcení občania? Veď aj oni pracovali celý život a odvádzali dane! Dnes už nemajú nárok na príspevok, lebo majú smolu, že sa dostali k neverejnému poskytovateľovi? Niektorí neverejní poskytovatelia už nemajú kde ustupovať. Už stoja na pokraji priepasti. Asociácia im poskytne pomoc v tom aby sa obrátili na prokuratúru so žiadosťou o preskúmanie zákonnosti postupu pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní príspevkov s neverejnými poskytovateľmi. Dotknutí klienti neverejných poskytovateľov sa obrátia na súdy s preskúmaním rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v prípade, že samospráva vydala rozhodnutie na nižší stupeň postihnutia zdravia, než aký je zjavný z lekárskych posudkov.

Je pre nás nepochopiteľné, že sa k občanom vláda a ministerstvo obrátili chrbtom v čase, keď samosprávy evidujú tisícky žiadostí o umiestnenie. Je pre nás nepochopiteľné, že občanov odkázaných na sociálnu službu samosprávy radšej zaradia do zoznamu žiadateľov, než by im poskytli službu u neverejného poskytovateľa. Je pre nás nepochopiteľné, že sa na Slovensku systematicky znevýhodňuje jedna skupina občanov voči inej skupine. A to všetko mohli poslanci NR SR zmeniť, ak by sa o novele zákona rokovalo. Pozmeňovací návrh predsedu výboru pre sociálne veci by bol odstránil najväčší rozpor v zákone: občania by mali možnosť vyberať si poskytovateľa slobodne! Čí záujem je vyšší než záujem občanov?
Preto asociácia znovu oslovuje občanov s podporou našej petície o zrovnoprávnenie občanov klientov verejných a neverejných zariadení.

Zdroj: ASSP http://www.apssvsr.org

Súvisiace články:

22.2.2010 Petíciou za rovnoprávnosť klientov sociálnych služieb