Petíciou za rovnoprávnosť klientov sociálnych služieb

feb 23 2010

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky (APSS SR), ktorá združuje 92 neverejných poskytovateľov v rámci celého Slovenska, dnes zorganizovala tlačovú konferenciu, aby upozornila verejnosť na neblahé dôsledky zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, ktorý ohrozuje existenciu neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a diskriminuje ich klientov v porovnaní s klientmi verejných poskytovateľov.

Ako uviedla predsedníčka asociácie Milada Dobrotková, ich snahou je informovať aj týmto spôsobom rezortné ministerstvo, poslancov a ostatné kompetentné orgány o problémoch, a požiadať ich, aby využili pripravovanú novelizáciu zákona a vyriešili ňou všetky ustanovenia zákona, ktoré sú diskriminačné voči klientom neverejných poskytovateľov a likvidačné voči neverejným poskytovateľom samotným. Ako uviedla: „Slovensko a bratislavský kraj zvlášť, nemá dostatok verejných poskytovateľov, ktorí by dokázali poskytovať služby všetkým, ktorí sú na ne odkázaní a ktorí o ne žiadajú.'

Demografický vývoj spoločnosti do budúcnosti naznačuje, že sa nožnice medzi verejnou ponukou a dopytom otvoria ešte viac. Preto by bolo absurdné nepozmeniť zákon, ktorý likviduje neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí nahrádzajú a môžu ešte stále viac nahrádzať deficit verejných zariadení sociálnej pomoci najmä pre seniorov. Každý občan Slovenska by mal mať nárok na rovnakú pomoc v odkázanosti, bez ohľadu na to, či je u neverejného, alebo verejného poskytovateľa.

Predstavitelia Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR informovali, že 17. februára 2010 vyhlásili petíciu za zrovnoprávnenie klientov poskytovateľov sociálnych služieb, v ktorej žiadajú Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR ako aj poslancov Národnej rady SR novelizovať zákona č. 448/2008 z. z. o sociálnych službách tak, aby:

 1. Občania mali rovnaký nárok na príspevok bez ohľadu na to, či službu poskytuje verejný alebo neverejný poskytovateľ a bez ohľadu na kraj, v ktorom im je služba poskytovaná.
 2. Občan mal právo na slobodný výber poskytovateľa bez sankcie že nedostane príspevok ak neprijme ponuku samosprávy.
 3. Posudky občanov o odkázanosti na sociálnu službu

vystavoval nezávislý orgán a nie samospráva, ktorá súčasne rozhoduje o príspevkoch plynúcich z posudku.

 • Posudky občanov o odkázanosti neboli vyžadované v prípade že ide o terminálnu starostlivosť, alebo si občan uhradí všetky náklady sám.
 • Zrovnoprávnil neverených s verejnými poskytovateľmi tak, aby im boli za rovnaké služby poskytované rovnaké príspevky, lebo sa starajú o občanov toho istého štátu.
 • Každý z nás má nárok na pomoc. Dajme dnes všetkým rovnakú šancu, veď zajtra môžeme potrebovať pomoc my.

  Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. Preto poslanci NR SR boli oslovení listom v prílohe (PDF, 348 KB), v ktorom sú uvedené hlavné problémy zákona, ktoré navrhujú riešiť. Text listu sa oplatí prečítať.

  Prílohách si môžete stiahnuť sprievodný list k petícii (PDF, 26 KB) a petičný hárok (PDF, 53 KB), ktorý prosím vytlačte a po jeho vyplnení zašlite najneskôr do 15.3.2010 na adresu:
  APSS SR
  Čachtická 17
  831 06 Bratislava

  PrílohaVeľkosť
  APSS_SR_sprievodny_list_k_peticii.pdf26.07 KB
  APSS_SR_peticny_harok.pdf53.22 KB
  LIST_POSLANCOM_NR_SR.pdf348.79 KB