Potrebujete sociálnu službu?

mar 15 2010

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky kritizuje zákon o sociálnych službách, ktorý platí od januára minulého roka. Novelu, ktorá mohla vyriešiť najvypuklejšie problémy, stiahli z rokovania NR SR. Občan si nemôže vybrať zariadenie, ktoré sa o neho postará. O jeho umiestnení rozhodujú úradníci. Súkromné zariadenia môžu prijať žiadateľa iba vtedy, ak už samosprávnych nie je voľné miesto. Ale ani tak občan nemusí túto možnosť dostať, lebo samospráva nemusí uzavrieť zmluvu so súkromným zariadením. Žiadateľ ide do poradovníka... To však nie je všetko.

Ak potrebujete umiestniť svojho blízkeho do zariadenia sociálnych služieb, pripravte sa, že to bude zložitý proces! Vybavovanie je veľmi zložité aj pre aktívnych ľudí, nie ešte pre tých, ktorí sú chorí, osamelí a nevedia sa orientovať v novom právnom prostredí. Naviac, aj keby mali možnosť zaplatiť všetky náklady a žiadať umiestnenie v súkromnom zariadení, súkromné zariadenie nemôžeme klienta ihneď prijať.

Čo musíte vybaviť najskôr?

Ak potrebujete pre svojho otca, mamu alebo seba akúkoľvek sociálnu službu, musíte mať najskôr ROZHODNUTIE samosprávy o odkázanosti na sociálnu službu. O Rozhodnutie musíte požiadať samosprávu. Ak budete mať šťastie a rozhodnutie budete mať v rukách o mesiac nič ste nedosiahli. Zvyčajne sa dozviete, že v žiadnom zariadení nie je miesto..... Napriek tomu, že niektorí súkromní poskytovatelia sociálnych služieb ohlasujú, že končia svoju činnosť, že nemajú z čoho financovať svoje zariadenia. Lebo samospráva si u nich služby neobjedná, hoci má zoznamy čakateľov na umiestnenie. Situácia je mimoriadne vážna, najmä mimo Bratislavy v pôsobnosti Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja. Niektoré vyššie územné celky v rozpore so zákonom neposkytujú príspevky. Neposkytujú príspevky ani na klientov, ktorí boli prijatí pred účinnosťou tohto zákona. Neposkytnú príspevok na klientov, ktorým vydali Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a sú prijatí v súkromných zariadeniach. Občania, žiadatelia o sociálne služby, potrebujú zákon, ktorý finančne zrovnoprávni platby občanov v samosprávnych a súkromných zariadeniach. Každý by mal platiť za rovnaké služby rovnako, v samosprávnom aj v súkromnom zariadení, lebo náklady majú približne rovnaké. Samospráva „dotuje z daní nás všetkých“ dve tretiny nákladov za klientov vo svojich zariadeniach. V súkromnom dostane občan iba jednu tretinu. Prečo? Veď aj on celý život odvádzal dane tak, ako ten v samosprávnom zariadení! Prečo majú byť klienti súkromných zariadení diskriminovaní a nerovnoprávni?

Zdá sa Vám sa to nepochopiteľné? Sme toho názoru že to treba zmeniť. Asociácia oslovuje občanov s prosbou o podporu našej petície o zrovnoprávnenie všetkých občanov, ktorí sa ocitli v núdzi a potrebujú sociálne služby. Cieľom petície je ukázať kompetentným, že občania chcú aby zmenili zákon o sociálnych službách tak, aby si občan mohol slobodne vybrať kto mu bude služby poskytovať a aby za rovnaké služby platil u každého poskytovateľa rovnako. Hlasovať môžete tak, že vyplníte tlačivo petície nájdete na našej stránke: www.apssvsr.org . Alebo môžete pridať svoj hlas cez internet:
http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=478001

Každý hlas sa počíta. Za Vašu podporu Vám ďakujeme.

Za Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky
predsedníčka Ing. Milada Dobrotková, MPH