Pro další rozvoj sociální práce a posílení profesního ukotvení v České republice je nezbytné prosazovat vznik Zákona o sociálních pracovnících

mar 5 2015

Společnost sociálních pracovníků ČR, Profesní komora sociálních pracovníků a Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSSČR společně došli k závěru, že pro další rozvoj sociální práce a posílení profesního ukotvení v České republice je nezbytné prosazovat vznik Zákona o sociálních pracovnících.

Legislativní ukotvení profese sociálních pracovníků kromě jiných pozitiv, výrazně ochrání klienty před neprofesionálním poskytováním sociální práce, které může vést k ohrožení jejich důstojnosti či omezení jejich životní úrovně.

Požadujeme, aby součástí připravované právní normy bylo ustanovení profesní komory jako odborného a nezávislého samosprávného orgánu s výkonnými kompetencemi. Jedině samosprávný orgán může v budoucnosti zajišťovat garanci kvalitního a nezávislého výkonu profese sociální práce.

Očekáváme, že legislativní úprava profese sociálních pracovníků a vznik jejich samosprávného orgánu, vnese do sociální oblasti vyjasnění některých trvale nevyřešených otázek, ukončí zaměňování sociální práce za jiné obory a sociální služby a vynese na světlo i výkon sociální práce v působnosti státu a obcí. Sociální práce je nenahraditelnou odbornou činností pro ochranu základních sociálních práv jedinců v obtížných životních situacích garantovaných Listinou základních práv a svobod, a proto vyžaduje i odpovídající respekt společnosti ve formě legislativního ukotvení.

Sociální pracovníci jsou dostatečně vyspělí na komunikaci o svých profesních potřebách.
Sociální práce podporuje potřebné občany a zároveň chrání společnost před jednáním, které by mohlo ohrozit sociální smír.

Profesní komora sociálních pracovníků, z.s.www.pksp.cz
Mgr. Šárka Vlková, výkonná ředitelka
Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR - http://www.apsscr.cz/profesni-svaz-socialnich-pracovniku/
Ing. Daniela Lusková, MPA, předsedkyně
Společnost sociálních pracovníků ČRwww.socialnipracovnici.cz
JUDr. Věra Novotná, předsedkyně