Týden sociálních služeb ČR umožní stovkám jejich poskytovatelů prezentovat dlouhodobé úsilí o kvalitu a dostupnost sociálních služeb

sep 23 2010

V týdnu od 4. do 10. října 2010 proběhne pod heslem KVALITA – DOSTUPNOST – DŮSTOJNOST v celé České republice druhý ročník Týdne sociálních služeb ČR pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb s více než 5000 registrovanými službami a desetitisíci zaměstnanci naplňujícími potřeby statisíců uživatelů z řad seniorů, osob se zdravotním postižením či osob ohrožených sociálním vyloučením. Cílem jejich společného úsilí je stálé zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb, služeb podporujících lidskou důstojnost, práva a soběstačnost uživatelů. Týden sociálních služeb ČR umožní poskytovatelům jejich náročnou, ale finančně nepříliš vysoce ohodnocenou práci představit široké veřejnosti.

Týden sociálních služeb ČR nabízí širokou škálu celostátních i regionálních aktivit. V pondělí 4. 10. mj. proběhne v prostorách Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376 v Praze od 14:00 slavnostní vyhlášení vítězných prací celostátní výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí. Následující dva dny se pak po celé ČR otevřou dveře více než 400 zařízení poskytujících sociální služby, které tak veřejnosti nabídnou možnost seznámit se s jejich provozem, aktivitami a úrovní péče.

V úterý 5. 10. proběhne v 15:00 hodin za účasti zástupců MPSV, APSS ČR a města Tábor na nám. Fr. Křižíka v Táboře vernisáž venkovní putovní výstavy MPSV k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010, která byla od června tohoto roku postupně instalována ve všech krajských městech ČR.

Od 7. do 8. října hostí Tábor 2. ročník Výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb ČR, který se koná pod záštitou ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly a náměstka hejtmana Karlovarského kraje Miloslava Čermáka. Hotel Palcát přivítá na 600 účastníků kongresu z celé ČR. Nabitý program obsahuje vystoupení představitelů státní správy a samosprávy, předních odborníků na sociální služby a péči o seniory a dalších významných osobností. Své projevy přednesou také zástupci národních partnerských organizací ze Slovenska, Slovinska, Rakouska a Itálie či Evropské asociace ředitelů domovů pro seniory EDE. První den kongresu bude zakončen společenským galavečerem, jehož součástí bude mj. vyhlášení vítězů Ceny za inovaci Unie zaměstnavatelských svazů, slavnostní „křest“ knihy Pečovatelská služba v České republice či představení finalistů Ceny kvality v sociálních službách.

V pátek 8. 10. bude kongres pokračovat odbornými workshopy v 5 pracovních sekcích (sociální, zdravotní, terénní, ekonomicko-provozní a boj proti chudobě). Odpoledne mohou účastníci kongresu navštívit jeden z táborských domovů s pečovatelskou službou a Denní a týdenní stacionář Klíček pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Záluží.

V rámci Týdne sociálních služeb ČR společnost Sodexo a APSS ČR také odstartují již druhý ročník finanční sbírky „Pomoc seniorům“, jejímž cílem je shromáždit finanční prostředky na zkvalitnění každodenního života našich starších spoluobčanů. V prvním ročníku bylo takto vybráno 257 466 Kč, které pomohly deseti zařízením pro seniory. Zařízení, která chtějí benefitovat z letošního výtěžku sbírky, se mohou zaregistrovat na www.pomoc-seniorum.cz.

Více informací o Týdnu sociálních služeb ČR, Výročním kongresu a soutěži Šťastné stáří očima dětí naleznete na www.tyden-socialnich-sluzeb.cz, www.apsscr.cz a www.stastne-stari.cz.

Zdeněk Kašpárek
PR specialista a šéfredaktor časopisu 'Sociální služby'
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je nezávislým sdružením přímých poskytovatelů sociálních služeb sledujícím jako základní cíl jejich rozvoj a zvyšování jejich úrovně.