Kurz Manažér kvality v sociálnych službách v termíne (1. blok) 29. – 31. máj 2024, Trnava

apr 6 2024

Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. Vás pozýva na akreditované vzdelávanie "Manažér kvality v sociálnych službách".

KURZ JE AKREDITOVANÝ MPSVaR SR.

Cieľom kurzu je pripraviť účastníka vzdelávania na kvalifikovaný výkon manažérstva kvality v sociálnych službách resp. pracovnej pozície „manažéra kvality“ v súlade s prílohou č. 2 zákona o sociálnych službách v znení zákona č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach.

  • Získanie vedomostí a osvojenie si princípov manažérstva kvality s konkrétnou aplikáciou manažérstva kvality pri poskytovaní sociálnych služieb.
  • Nadobudnutie spôsobilostí pre efektívne vedenie tímu pracovníkov v procese implementácie štandardov kvality a tvorby riadenej dokumentácie.
  • Efektívne implementovanie štandardov kvality poskytovanej sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách.

Rozsah vzdelávania: 120 hodín, z toho 60 hodín teoretická časť a 60 hodín praktická časť.
Výstupom vzdelávania je certifikát.

Účastníci vzdelávania: Odborní a riadiaci zamestnanci poskytovateľa sociálnych služieb

Minimálny počet účastníkov je 10, maximálny 15. V prípade menšieho počtu účastníkov si organizátor vyhradzuje právo zmeny termínu začatia školenia, o čom bude účastníkov včas informovať.

Lektori:

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. (garant vzdelávania)
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.
PhDr. Bc. Marek Sušinka
Mgr. Martina Ondrejková

Cena za účastníka: 450 € (možnosť platby aj v dvoch splátkach)
Spôsob úhrady môže byť jednotlivo na účastníka, alebo za organizáciu fakturačným spôsobom.

Termín na zaslanie prihlášky: 15.5.2024
Odkaz na prihlasovací formulár na kurz: https://iszv.sk/kalend%C3%A1r-prihlasky
Kurz sa koná v termíne (1. blok) 29. – 31. máj 2024 (začiatok o 9:00 hod.)
Miesto konania: Trnava, Hlavná 43-45 (priestory OZ „Macko Uško“)

Viac informácií nájdete v prílohe a na stránke ISZV TU.

PrílohaVeľkosť
Pozvanka_Manazer_kvality.pdf678.59 KB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!