Studenti zdravotních škol z Písku a Tábora budou po stážích v Dolním Rakousku absolvovat workshopy

feb 1 2013

Od 11. do 22. listopadu 2012 pořádala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s rakouskou asociací Lebenswelt Heim, Bundesverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs, dvanáctidenní odbornou stáž pro 14 vybraných studentů středních zdravotnických škol z Písku a Tábora v dolnorakouských pobytových zařízeních sociálních služeb (domovech pro seniory). Stáž byla realizována v rámci projektu podpořeného z Fondu malých projektů (Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013). Projekt nyní pokračuje organizací workshopů na obou jihočeských školách.

Podmínkou výběru účastníků listopadové odborné stáže byla výborná znalost němčiny a absolvování obdobné praxe v České republice. Z těchto důvodů byli vybíráni studenti vyšších ročníků (3. a 4. ročníků), kteří studují obor Zdravotnický asistent. Nakonec bylo určeno 8 studentů z Tábora a 6 studentů z Písku.

Před odjezdem na odbornou stáž absolvovali všichni přihlášení účastníci 31. 10. a 2. 11. 2012 dvoudenní vzdělávací kurz, na němž se seznámili s vlastním projektem, místy plánované realizace stáže, se systémem poskytování sociální a zdravotní péče a s denní činností zdravotnického personálu v Rakousku i s novými trendy v poskytování péče. Seminář zahrnoval teoretickou i praktickou část. Lektory kurzu byli prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Ing. Jiří Horecký, MBA, prezident partnerské rakouské asociace Mag. Johannes Wallner a v Rakousku působící diplomovaná zdravotní sestra Sylva Popovičová.

Vlastní stáž pak proběhla v těchto čtyřech dolnorakouských zařízeních:

  • Caritas Haus St. Bernadette, Breitenfurt
  • Kreuzschwestern Laxenburg Alten- u. Pflegeheim, GmbH, Laxenburg
  • Marienheim, Bruck an der Leitha
  • SeneCura Krems, Haus Dr. Thorwesten

Do každého z nich byli umístěni 3-4 studenti/studentky podle možností a přání jednotlivých zařízení.

Projekt česko-rakouské spolupráce nyní pokračuje uspořádáním workshopů, které se pro absolventy stáže a pro ostatní zájemce z řad studentů zapojených škol uskuteční na SZŠ v Písku již tento pátek, tj. 25. ledna, na SZŠ v Táboře pak v úterý 5. února. Podstatou workshopů jsou prezentace představující daný domov pro seniory (údaje o kapacitě, umístění, personálu, vybavení, aktivitách apod.) a průběh stáže (povinnosti stážistů, jejich postřehy, způsob trávení volného času, zajímavosti atd.). Studenti budou svůj výstup prezentovat ve 4 skupinách dle 4 domovů pro seniory, kde stáž absolvovali. Za tímto účelem na písecký workshop přijedou také studenti – absolventi stáže z Tábora a naopak. Každá skupina si určí jednoho mluvčího, který představí zpracovanou prezentaci o rozsahu 15–20 min. Potom vyjádří své postřehy a dojmy ze stáže i ostatní členové skupiny. Na závěr proběhne diskuse.

Zdeněk Kašpárek
PR specialista APSS ČR a šéfredaktor časopisu 'Sociální služby'
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je nezávislým sdružením přímých poskytovatelů sociálních služeb sledujícím jako základní cíl jejich rozvoj a zvyšování jejich úrovně.
www.apsscr.cz