Moldavsko: Vodovod pre dedinu Dezghinja

mar 28 2011

Pitná voda, ktorá na Slovensku tečie priamo z vodovodných kohútikov a ktorou sa dokonca i splachuje, vo väčšine krajín sveta nie je samozrejmosťou. V Moldavsku, najchudobnejšej krajine Európy, mala začiatkom tisícročia prístup k pitnej vode približne tretina ľudí. Cieľ moldavskej vlády zvýšiť do roku 2010 podiel obyvateľstva s prístupom k pitnej vode na viac ako polovicu a do roku 2015 na 65% pomáhajú plniť aj Slováci.

Vďaka projektu ADRA Slovensko financovaného zo Slovak Aid majú od augusta 2010 prístup k pitnej vode obyvatelia dediny Dezghinja. Obec Dezghinja v autonómnej oblasti Gagauzia, asi sto kilometrov južne od hlavného mesta Kišineva, leží v jednej z najsuchších oblastí krajiny. Žije tam vyše päťtisíc ľudí a ešte donedávna z celkového počtu 1880 domov a bytov bolo na vodovod napojených približne 700. Dnes sa na vodovod chystá napojiť takmer celá dedina.

Projekt trval osem mesiacov. Za ten čas postavili nový jedenásťkilometrový vodovod, vyčistili a zrekonštruovali dvadsať rokov nepoužívané artézske studne. Na studne osadili nové armatúry a čerpadlá a postavili pri nich zásobníky s celkovým objemom 200-tisíc litrov. Z nich bude voda pod tlakom zásobovať obec cez novú vodovodnú sieť, na ktorú sa pripoja miestne domácnosti.

Zrekonštruované studne a nový vodovod začiatkom augusta 2010 slávnostne odovzdali do užívania. Miestni obyvatelia, ktorí vítali hostí v tradičných krojoch a s chlebom a soľou, na túto chvíľu dlho čakali. Na slávnosť v Dezghinji prišiel aj prezident autonómnej oblasti a ďalší predstavitelia miestnej samosprávy, správu o odovzdaní projektu vysielala celoštátna televízia.

Projekt bol financovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid čiastkou takmer 140-tisíc €, podporila ho aj vláda autonómnej oblasti Gagauzia. Realizoval sa v spolupráci s ADRA Moldavsko. Stavebné práce zabezpečila miestna stavebná firma. Po odovzdaní stavebnej a technickej časti projektu musí ešte miestna samospráva doriešiť potrebné certifikáty a povolenia na využitie celého systému na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. K vodovodu s kvalitnou pitnou vodou sa napokon bude môcť pripojiť takmer päťtisíc obyvateľov tejto obce.

Autor: Daniel Dräxler
http://www.adra.sk

_________________________________________

Článok vyšiel v bulletine Rozvojová pomoc - Jeseň 2010. Vydáva ho Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO), ktorá je združením právnických osôb - strešnou organizáciou 31 (23 riadnych členov a 8 pozorovateľov) slovenských mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú najmä zahraničnou rozvojovou a humanitárnou pomocou.