Magna dáva deťom šancu narodiť sa bez vírusu HIV

mar 28 2011

Kambodža, jedna z najchudobnejších krajín Ázie, sa stále spamätáva z občianskych konfliktov a dlhodobej hospodárskej stagnácie. Viac ako tretina obyvateľov žije pod hranicou chudoby a 15-20% obyvateľstva v extrémnej chudobe. Kambodža zároveň patrí ku krajinám s najväčším výskytom HIV v Ázii. Z vyše 14-miliónov obyvateľov bolo podľa oficiálnych štatistík z roku 2007 infikovaných vírusom HIV odhadom 75-tisíc ľudí, liečbu antiretrovirálnymi liekmi podstúpilo ku koncu roka 2009 takmer 35-tisíc z nich.

Magna Deti v núdzi spustila v roku 2003 v Kambodži program zdravotníckej starostlivosti pre deti vírusom HIV a v roku 2006 za podpory Slovak Aid aj program na zastavenie prenosu vírusu z matky na dieťa. Tehotné ženy s vírusom HIV majú v dnešnej dobe veľkú šancu porodiť zdravé dieťa, ktoré nebude infikované. Vyžaduje si to však starostlivosť pred pôrodom, počas neho i po ňom. Projekt zastavenia prenosu vírusu finančne podporoval SlovakAid 18 mesiacov a vďaka ďalším darcom a sponzorom funguje doteraz.

Program na zastavenie prenosu vírusu rozbehli v roku 2006 v piatich nemocniciach a zdravotných zariadeniach, od roku 2008 sa rozšíril na šesť. Za dva roky od spustenia programom prešlo 320 žien s vírusom HIV, narodilo sa v ňom 232 detí, z nich 222 bez vírusu HIV.

Program, ktorý Magna prevádzkuje v Kambodži, je v komplexnej starostlivosti o matku a dieťa najväčším v krajine. Do konca roku 2010 do programu úspešne vstúpilo 500 žien, pri zastavení prenosu vírusu HIV z matky na dieťa majú 96-percentnú úspešnosť.

V rámci zdravotníckej starostlivosti Magna zabezpečuje dostupnosť antiretrovirálnej liečby – kombinácie liekov, ktoré držia vírus pod kontrolou , poradenstvo a prevenciu. Pôsobenie v Kambodži rozšírili o starostlivosť o siroty, vzdelávanie a pravidelné návštevy - domácu starostlivosť - klientov s vírusom HIV.

Okrem programu na zastavenie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa SlovakAid v roku 2004 – 2007 podporil projekt vzdelávania pre deti s vírusom HIV a vďaka projektu Magna spustila ambulantnú liečbu týchto detí.

Magna už predtým prevádzkovala sirotinec s liečbou pre deti s HIV a o tieto deti sa stará aj po skončení finančnej podpory zo strany SlovakAid pre projekty v Kambodži.

Magna v súčasnosti zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre približne 300 kambodžských detí s vírusom HIV a približne 250 detí, ktoré sa narodili matkám s vírusom HIV. V dvoch sirotincoch, ktoré Magna prevádzkuje naďalej, žije 50 detí s vírusom HIV a školu pre 85 detí.

Projekt na zastavenie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa Magna prevádzkuje aj v Keni, Kongu a vo Vietname.
Podľa správy UNAIDS následkom AIDS v roku 2008 stratilo jedného alebo oboch rodičov 17,5 milióna detí. Týmto deťom, viac ako iným sirotám, hrozí chudoba a zneužívanie. HIV/AIDS často znamená stigmu a diskrimináciu, znemožnenie prístupu k zdravotníckej starostlivosti a vzdelaniu. Aj preto k boju proti HIV treba pridať boj proti diskriminácii ľudí. Tá totiž tiež prispieva k tomu, že ľudia váhajú a nevyužijú možnosť dobrovoľného testovania na HIV. Včasné odhalenie vírusu a nasadenie liečby pritom naozaj znamená predĺženie života.

Zdroj: http:// www.magna.sk

_________________________________________

Článok vyšiel v bulletine Rozvojová pomoc - Jeseň 2010. Vydáva ho Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO), ktorá je združením právnických osôb - strešnou organizáciou 31 (23 riadnych členov a 8 pozorovateľov) slovenských mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú najmä zahraničnou rozvojovou a humanitárnou pomocou.
http://www.mvro.sk