Výchova víťazov – vzorec 9 + 10

jún 11 2010

Hovorí sa, že snaha sa síce cení, ale počíta sa len víťazstvo. Z úmyslu alebo snahy sa človek najesť nedokáže, z realizácie diela, z výsledkov práce alebo z víťazstva v boji (žiť, prežiť) je to však iné. Snaha sa cení len symbolicky, ale v ekonomike trhu sa počíta len víťazstvo a cení len výsledok!
Ako majú dnes školy na Slovensku vyučovať čo najviac budúcich víťazov?

Víťaz je vždy sám
V trhovej ekonomike je to ako v džungli. Prežívajú a najlepšie sa majú najsilnejší. Nie fyzickou silou, ale komplexnou kombináciou vlastností (múdrosť, šikovnosť, prešibanosť, odvaha, vnútorná sila...atď.).
Najpredávanejší (vyše 100 miliónov predaných kníh na celom svete) spisovateľ v súčasnosti Paolo Coelho napísal na túto tému bravúrnu knihu pod názvom VÍŤAZ JE VŽDY SÁM. Lebo veľa je dobrých a nadpriemerných. Ale najlepší víťaz je vždy len jeden jediný!
Naše školy (v Európe) vyučujú viac kolektívne, ale americké (USA) chrlia viac individualistov. Preto sa nečudujme, že životným snom 16-ročného tínejdžera v Amerike je byť úspešným súkromným podnikateľom ako miliardár Bill Gates, ale väčšinou ambíciou rovnakého tínejdžera v Európe je radšej byť dobre plateným štátnym zamestnancom.

Inšpirácie z prírody pre konanie víťazov
Príroda dala, dáva a bude dávať odpovede, inšpirácie, impulzy a pomocnú ruku na mnohé doteraz nezodpovedané i novo zadefinované otázky a problémy človeka.
Len v tej prírode treba vedieť zo strany ľudí dobre kraľovať. Napríklad múdro a zodpovedne hľadať a chrániť si ju, aby neprestala existovať v dnešnej podobe.
Biodiverzita neplatí len v ekologickom slova zmysle, ale i z hľadiska niektorých úžasných a pozoruhodných dominantných vlastností zvierat (fauna) i rastlín (flóra). Napríklad pre človeka je určite systémovo-procesným modelom premyslený let husí, alebo organizácia práce mravcov pri stavbe mraveniska alebo kreatívna hravosť delfínov.
Keď učím môjho malého synčeka rozumieť svetu, často sa ma pýta, akým zvieraťom by som chcel byť, keby som ním musel byť. Moja odpoveď znie, že by mojim vzorom bola štvorkombinácia:

 1. delfín (múdry ako delfín)
 2. pes (verný nemý priateľ človeka a odvážny ako strážny pes chrániaci dom majiteľa)
 3. kôň (sila)
 4. líška (dostatočne prešibaný a prefíkaný odolať pascám a nástrahám dnešného brutálneho sveta)

Znaky múdrosti očami dneška
Skúsený rodič i pedagóg – učí deti, žiakov a študentov predovšetkým najsilnejšej dostupnej zbrani pre človeka vôbec. Je ňou múdrosť. Vnímanie múdrosti je však aj v dnešnom náročnom svete mimoriadne rozpačité a nesúrodé.
Všeobecne sa za vynikanie v múdrosti považujú takí ľudia, ktorých potenciál i výbava (dôkazy úspešnosti) obsahuje čo najviac z nasledovného zoznamu arzenálu:

 1. Prirodzená autorita
 2. Uznanie okolia
 3. Filantropizmus a humanizmus
 4. Hodnotový kompas: Byť je viac ako mať
 5. Etická buzola: Ži a nechaj žiť.
 6. Nadštandard materiálneho bohatstva
 7. Víťaz
 8. Schopnosť eliminovať riziká
 9. Vedieť dobre žiť
 10. Rozum, dôvtip, inteligencia, nadhľad, systémovo-procesné myslenie, atď.

Múdrym sa možno stať
Múdrym sa človek nemusí narodiť, ale dokáže sa ním stať, ak bude, pravda veľmi chcieť a aktívne o to usilovať. Hlavnou múdrosťou je vedieť sa rýchlo nielen učiť, ale najmä poučiť z chýb druhých, nielen vlastných. Je to lacnejšie a menej to bolí.
Odvekým rivalom a konkurentom a protipólom múdrosti je hlúposť. Ak sa chcú mať ľudia lepšie, bolo by dobré, čo najskôr sa naozaj naučiť nielen ľúbiť, ale aj uctievať múdrosť.
Múdri ľudia patria do znalostnej spoločnosti. Táto je šancou pre vyššiu prosperitu biznisu, podnikania i národa všade na svete, nielen na Slovensku.

Prebúdzanie
Prebúdzanie k múdrosti poznaním, vedomosťami, zrelosťou, skúsenosťou a kombináciou teórie i praxe je u každého človeka rozdielne.
Zmúdrievanie sa zvyčajne deje cez vzdelávanie, čítanie kníh (lepšie cibrenie predstavivosti ako pri filme alebo televízii), sledovanie a analyzovanie informácií z médií, porovnávanie, hranie šachov, meditovanie, cvičenia, tréningy, účasti na vedomostných súťažiach, poučenia z odkazov predkov (básne, piesne, porekadlá, príslovia, posolstvá) a vlastnú tvorbu a aktívny prístup k životu.
Čaro múdrosti je dobrý kultom a jedným z mála pozitívnych vírusov, ktorý by bolo treba čo najviac rozšíriť do celého sveta, aby svet žil lepším a krajším životom.
Medzi vychýrené manipulatívne techniky, patrí asi 30 rôznych postupov. Hoci sa súhrnne nazývajú aj tajnostkársky ako zakázaná rétorika, jednou z nich je manipulatívna charizma.
Akvizícia je súčasťou biznisu a dominuje v marketingu. Schopnosť vedieť ľudí zaujať, nadchnúť, presvedčiť a pozitívne zmanipulovať je doménou najlepších. A teda i najúspešnejších poradcov.

Ohúrenie ostatných
V živote si najviac zapamätáme ľudí, ktorí pôsobia očividne neštandardne a vysielajú sympatické signály na našej vlnovej dĺžke. Niečím na nám páčia... Alebo zjavom, hĺbkou hlasu, spôsobom reči, chôdzou, oblečením, múdrosťou alebo komplexne mimoriadne príjemným zjavom a presvedčivosťou.
Vedia Vás ohúriť. Čo to znamená? T.j. fascinovať, zaujať, osloviť, zapáliť pre niečo. Proste sú komplexne sexi a niečím sa dokážu mimoriadne zapáčiť. To niečo je vždy viac vnútro (psychická krása) ako vonkajšok (fyzická krása) Najviac a najsilnejšie zapôsobia tí, ktorí najviac voňajú človečinou. Takýmto ľuďom zvyčajne hovoríme, že sú prakticky charizmatickí.

Uznanie okolia patrí charizme a pokore
Ľudia milujú tých ľudí, ktorí sú veľmajstri svojho života, žijú v pokore, majú dar charizmy a vedia vyžarovať. Na takej vlnovej dĺžke, ktorá je príjemná a vzbudzuje sympatie.
Charizma – je podľa definície súbor vlastností uznávaných okolím, na základe ktorých sa človek s takýmito vlastnosťami môže stať vodcom ovplyvňujúcim svojim konaním široké vrstvy bez toho, aby ho formálne ustanovili ich predstaviteľom.
Charizmatická osobnosť má zvyčajne nasledovné vlastnosti: sama cíti silné emócie, dokáže ich vyvolať aj v ostatných ľuďoch a bez problémov odoláva vplyvom ostatných ľudí.
Ľudia milujú tých – ktorí vzbudzujú sympatie. Sú v niečom nielen neopakovateľní a výnimočne dobrí, ale ktorí majú charizmu /kazatelia, motivační rečníci, tréneri komunikačných zručností, špičkoví športovci, herci, speváci a iné hviezdy šoubiznisu, národné osobnosti, najmúdrejší vedci, atď./.
Charizma môže byť menšinovo získaná aj geneticky a teda vrodená, ale väčšinovo sa dá vypestovať a vytrénovať – cez čítanie dobrých hodnotných kníh, cez rozvíjanie zručnosti v komunikácii a rétorických cvičeniach, cez moderátorské praktiky a politické prejavy, cez spoznanie základov psychologických techník a technológií k zaujatiu poslucháča, čitateľa alebo diváka.

Charizma – desať tipov pre tréning

 1. Nezvyčajnosť a úsmev: Jednajte neobyčajne a trénujte úprimný úsmev
 2. Sólo výstup: Demonštratívne kašlite na názory ostatných
 3. Posolstvo: Vyhlasujte, vyžadujte, vydávajte nové prikázania
 4. Originalita: Vynikajte nekonvečným myslením
 5. Príťažlivosť a herectvo: Zdokonaľujte osobný magnetizmus. Tvrďte, že odmietate všetku byrokraciu a naučte sa byť sympatickým.
 6. Zásadovosť: Jednajte vždy z presvedčenia, nie kvôli malichernému úspechu
 7. Charakter: Nedajte sa podplatiť. Prijímajte len peniaze k realizácii Vašich nápadov
 8. Vzory: Učte sa od vzorov charizmatických osobností
 9. Humanita: Pestujte vôňu človečiny a rozvíjajte ľudskosť
 10. Človek, nie stroj: ste živý organizmus, ako neživý mechanizmus

KONANIE VÍŤAZOV = 9 (písmen víťazstva) + 10 (víťazných bodov)
Devätoro víťazstva
V-ízia, vôľa, viera : víťaz musí mať víziu, vieru v seba a vôľu prekonať prekážky
Í-nakosť, informovanosť, inteligencia, inovatívnosť: víťaz je inakší ako ostatný. Preto je víťazom, lebo je osobitý.
Ť-eší ho práca, činnosť, konanie: Má rád a doslova miluje svoje dielo a výtvory a výsledky.
A-lternatíva, ambícia, asertivita, automotivácia: Ambiciózne a asertívne alternuje. Ponúka viac alternatív, z nich vyberie a precizuje najlepšiu.
Z-úročenie, zárobok, zisk, zmysel, zásadovosť: Zúročiť dokáže všetko, čo sa naučil. Zisk používa pozitívne. Ako zmysel každého zárobku – v podobe efektu, prínosu, príjmu, osohu a úžitku (profitu i benefitu).
S-en, sloboda, skvalitnenie, svojráznosť, sila, stimulácia, sebariadenie: Sila sna v slobode a svojráznosti je najvýkonnejší osobný hnací motor víťaza. Sebariadenie na báze stimulov skvalitňujú ciele a zvyšujú výkon.
T-úžba, tlak, tréning, top: Túžba tlačí na tréning, lebo ide o ťažký cieľ – TOP (vrchol).
V-edomosti, vyskúšanie, varianty: Vedomosti z teórie treba vyskúšať v praxi. Viac variantov s vedomím silných a slabých stránok ponúka vždy lepšiu voľbu a múdrejšie konečné rozhodnutie a správnejšie závery.
O-dvaha, obeť, obozretnosť, osobnosť: Bez odvahy a obetí obozretných osobností niet veľkých činov a nevznikli by ani najlepšie diela.

Desatoro zásadných impulzov
Konanie víťazov má svoje špecifické know-how aj v ich vlastných myšlienkových vzorcoch – kde dominuje viera vo vlastné sily a favorizujú sa najmä: húževnatosť, vôľa, skromnosť a pracovitosť.
Spoločnosť, Vaše najbližšie okolie a dokonca i niektorí vedci denne prízvukujú a
prezentujú, že k základným princípom trhovej ekonomiky patrí okrem konkurencie a rivality schopnosť víťaziť nad problémami, výzvami, partnermi i súpermi.
Vedomosti, silu vôle a cieľavedomosť musí človek neustále rozvíjať, ak sa chce stať úspešným v živote i v povolaní. Víťaziť v sebarealizácii znamená vedieť podnikať dobre s vlastnými zdrojmi – umom, silami, schopnosťami, potenciálom.

Desatoro v konaní víťaza
Ako inšpiratívny príklad know-how k víťazstvám možno využiť aj vybrané odskúšané rady (DESATORO VÍŤAZA) predstavené v nasledovnom texte:

 1. Víťaz nepozná neúspechy, lebo tie podľa neho neexistujú. Existuje len poznanie, že daná cesta nebola správna. Neexistujú problémy, len šance: šance učiť sa, zlepšovať sa, chápať. Neexistujú problémy – sú len príležitosti: príležitosť dokázať niečo nové.
 2. Víťaz myslí maximálne kreatívno-invenčne-obozretne a preto má vždy na riešenie problému pripravených viac alternatív. Aj v prírode platí, že zvíťazí ten jedinec, ktorý sa v danej situácii môže zachovať rôzne. Ten, kto môže vykonať len jedinú reakciu je v nevýhode. Jediná reakcia na daný stimul je nebezpečným obmedzením, ktoré nás znevýhodňuje voči ostatným jedincom, ktorí dokážu reagovať viacerými spôsobmi.
 3. Víťaz sa nebojí chýb – lebo z každej z nich sa poučí.
 4. Víťaz má svoj sen – nie je však rojko: vie, že cieľ dosiahnuť nie je ľahké, ale je to reálne.
 5. Víťaz hľadá nové varianty.
 6. Víťaz robí nátlak sám na seba. Koná tak podľa zásady: Vždy chcem, môžem, urobím to!
 7. Víťaz je očarený svojim cieľom. Jeho túžba je hnacím motorom snahy.
 8. Víťaz pozná svoju hodnotu (nepozná odmietanie a hľadá vždy cesty ako sa vec dá vyriešiť podľa hesla „kto chce riešiť-hľadá spôsoby, a kto nie-ten hľadá dôvody“).
 9. Víťaz má rád svoje konanie (oceňuje vlastnú prácu a vie sa z nej tešiť viac ako z finančnej odmeny).
 10. Víťaz plánuje. Plánuje aktivity a pripravuje si argumenty (lebo aj šťastie praje len pripraveným).

Závery - zhrnutie

Víťazom svojho života by chcel byť každý normálny človek. Víťazstvo v zmysle nájdenia spokojnosti v živote (radosť, šťastie, pohoda, prosperita, pokoj).
Ľudí zaujíma spokojný a pohodový, radostný i šťastný, proste úžasný, fascinujúci a nádherný život. Víťazov vždy nasledujú ako vzory a vzorce úspechu.
Vidia často len konečné efekty, ale nechcú vidieť odriekanie, mozole, obety, drinu, pot a tisícky hodín tréningu, ktoré víťazi museli najskôr absolvovať, aby sa stali víťazmi.
Priblížiť sa k víťazstvu (nad sebou samým) určite prispieva aj schopnosť vedieť viac dávať, ako brať, schopnosť odpúšťať, prestať závidieť, nenávidieť a nadarmo sa zlostiť, rozčuľovať, kritizovať. Nadovšetko k pokoju a vnútornému mieru v duši však prispieva schopnosť pomáhať druhým. Rozdeliť sa s nimi o čas (know-how, schopnosti, skúsenosti...atď.) víťaza a nenechať si všetko len pre seba.
Každá kríza je výkričníkom! Znamená zmenu. Ale i šancu, výzvu a príležitosť na odbúranie alebo zníženie pasív a negatív, či rast alebo zdokonalenie aktív, na rekapituláciu, bilancovanie alebo inventúru.
I na zamyslenie a prehodnotenie vlastného modusu vivendi (spôsobu života). Dnešná nepríjemná kríza je určite aj príjemnou výzvou na vydanie sa človeka za novými víťazstvami.

O autorovi:
Ing. Emil Burák, PhD., 46 r., vzdelávač a ekonóm s rôznymi skúsenosťami (napr. 10 rokov ako topmanažér – v privátnom i štátnom sektore, daňový odborník, bývalý bankár, analytik, projektový manažér, poradca) a autor (finančno-daňový expert, lektor manažérskych kurzov pre podnikateľov, vysokoškolský učiteľ) 10 monografií a vyše 1000 odborných článkov k ekonomickej a poradenskej tematike doma i v zahraničí.
V prípade, že Vás tento príspevok zaujal a chcete vedieť viac, pozrite na stránku Osobnosti.sk kde nájdete informácie o autovi a jeho tvorbe.