Inovácie

júl 30 2010

Vývoj a evolúcia sú znakom dynamiky napredovania a rozvoja – ľudstva, spoločnosti i človeka samého. Obdobie tretieho milénia môžeme pokojne nazvať aj revolúciou zmien. Preto pripravenosť na zmenu je potrebná výbava úspešných ľudí, biznismenov i manažérov. V raketovej dobe infoveku, keď rozhodujúce víťazstvá v obsadzovaní trhových podielov a najväčšie zisky znamenajú nové špičkové technológie a poznatky, majú šancu na úspech práve tí, ktorí sú pripravení, ochotní a najmä neustále trénovaní pre pružnosť zmeny.

I. Zmena ako životný štýl úspešných
Z hľadiska skúmania najväčších gigantov medzi podnikateľskými subjektmi, ktoré trónia na trhu už roky, takmer všetkým sa to darí práve preto, že nešetria financiami z hľadiska pripravenosti na zmenu a veľmi húževnato a prezieravo investujú do výskumu, hľadania nových technológií a komplexne do tréningov pripravenosti na zmeny – ľudské, technické, procesne-systémové. Reinžiniering duše i reinžiniering pracovných zvyklostí, technologických prístupov a hľadaných riešení je životným štýlom úspešných nielen na trhu, ale i v živote.

Aj v živote predsa platí, že nemôže sa človeku všetko dariť večne. Kým sa mu darí, mal by zostať pevne stáť nohami na zemi a chystať si aj niečo do rezervy na horšie časy, keď sa tak dariť nebude a nastúpia nielen „nové časy“, ale i sprievodne nutné zmeny.

II. Pragmatické inovácie
Samozrejmosťou zostáva, že obozretné podnikanie a prezieravý biznis bude využívať len pragmatické inovácie, ktoré môžu efektívnosť posúvať dopredu. Prázdne činy, ako aj zmeny pre zmeny, ktoré nemenia podstatu a obsah, ale len kozmetiku a formu, treba niekoľkokrát pomerať a analyzovať, kým ich zaradíme. Alebo najlepšie je nezaradiť ich vôbec, ak multiplikačné efekty z nich nie sú niekoľkonásobné. Úplne najhoršie je vykonávať len politicko-populistické zmeny na úkor odbornej nespôsobilosti expertne rozhodnúť, čo je žiadanou a žiaducou inováciou, nevyhnutnou pre napredovanie, a čo naopak nie je.

III. Základom zmeny je človek
Zvyšovanie rýchlosti života ľudí často núti k improvizácii a flexibilite. Veci i ľudia sa menia. Niekedy k lepšiemu, inokedy k horšiemu. Organizátorom zmien i nositeľom hlavných ideí, rizík, príležitostí, možností – výhier i prehier z nich – bol, je a bude človek. Ak si všimneme štruktúru najväčších hrozieb a globálnych rizík sveta (hlad, choroby, ekologické katastrofy, atď.), tak ich nezapríčinila príroda, ale ich spôsobil človek.
S mojím malým 3-ročným synom sa doma často hráme zámerne mnou vymyslenú hru na to, za čo v živote môže príroda a za čo človek, aby vedel čo najlepšie vnímať úlohu oboch týchto faktorov na planéte Zem. Základom zmeny je človek.

IV. Dve rôzne tváre zmeny
Zmena má dve základné polohy – prináša radosť a strach. Radosť z príležitosti získať a dosiahnuť niečo nové. Strach z rizika, či zmenu zvládneme a budeme úspešní. Či sa nestane, že nás osud potrestá za to, že sme si nevážili dostatočne čo máme, ale dovolili sme si „rúhať sa“ a siahnuť po zmene. Väčšina ľudí v bežnom živote zažíva viac nedostatku ako šťastia, ale ak sú proaktívni a ochotní meniť zažité spôsoby života, prístupy, postupy a hlavne mentálny postoj, tak dokážu vlastné šťastie regulovať spoľahlivo sami, pričom sa nemusia báť hier nevyspytateľného osudu.

V. Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku
Tréning a cvičenie pripravenosti, ak majú byť seriózne, bývajú niekedy poriadne tvrdé. Ale bez poctivého tréningu by nielen neboli mozole, pot, svaly, ale hlavne by neboli dobré výsledky na bojisku, ak by cvičisko v práci zaháľalo.

Hovorí sa, že aj šťastie viac praje pripraveným. Pripravení sú najmä tí, ktorí prijímajú zmenu ako efektívny životný štý, ako nutnosť. Napríklad pokrok priniesol, že telefonujeme z mobilov, čo sme si pred pár rokmi vôbec nevedeli predstaviť. Pokrok priniesol, že nemáme jedno zamestnanie na celý život (čo napríklad v SR bolo štandardom v období socializmu), ale bežné je vystriedať ich počas celoživotnej kariéry niekoľko, minimálne päť.

VI. Uhly pohľadu na zmenu ju dokážu precizovať
Dobrým východiskom pre kreatívne inovácie a fungujúcu zmenu je veriť činnosti a práci, ktorá rieši ako sa to dá, a nie naopak ako a prečo sa to nedá. Predkovia nás o tom dávno poučili príslovím, že kto chce robiť (meniť), hľadá spôsoby ako sa to dá, a kto nie, ten hľadá dôvody prečo sa to nedá.

Do zmien netreba vstupovať bez uváženia strmhlav, ale pragmaticky i so zvážením možných rizík. Vždy porovnať bilanciu možných výhod i nevýhod po zmene. Súčasne dobré je držať sa hesla, že trikrát meraj, predtým ako odstrihneš. Všetko čo nám život pripraví môže mať dve stránky – dobrú i zlú.

VII. Liek a zbraň
Každý vynález, objav, inovácia môžu priniesť úžitok i žiaľ. Môžu sa stať pre ľudstvo najmilším liekom i najstrašnejšou zbraňou, lebo sa dajú využiť, ale i zneužiť.

Jedna z najstarších kníh Číny o múdrosti podčiarkuje príbeh o starom roľníkovi a jeho mladom synovi, ktorí boli chudobní ako kostolná myš. Osud im poslal zadarmo mladého a silného koňa. Najprv im kôň pomohol orať a mladý syn jasal od radosti. Starček mu na to hovorí, aby počkal a predčasne nesúdil lebo každá vec v živote, čo sa stane i to, že im osud zaslal zadarmo koňa, môže viesť k dobrému i zlému. A tak sa aj stalo. Mladík nevydržal a vyskočil na žrebca, aby si zacválal. Kôň ho zhodil a on si zlomil nohu. Zanadával na koňa, ale starček mu povedal, aby nesúdil predčasne a vyčkal, lebo to môže byť k dobrému i zlému. Druhý deň odviedli na vojnu všetkých mladíkov z dediny, len mladík so zlomenou nohou sa zachránil a nemusel narukovať. Príbeh pokračuje ďalej pričom pripomína, že ľudský osud nadelí prehry i víťazstvá, radosť i smútok, šťastie i nešťastie. Nie vždy človek hneď dokáže rozoznať, ktorá vec je pre neho plusom a ktorá mínusom.

Zhrnutie:
Niektoré veci nie sú také, akými sa zdajú. To platí počas celého života. Zmena je riziková. Je bolesťou (nepohodlie), ale i novou výzvou a príležitosťou (pohodlie). Konkurencia nespí. Pripravenosť na zmeny a inovácie je heslom doby.

O autorovi:
Ing. Emil Burák, PhD., 46 r., vzdelávač a ekonóm s rôznymi skúsenosťami (napr. 10 rokov ako topmanažér – v privátnom i štátnom sektore, daňový odborník, bývalý bankár, analytik, projektový manažér, poradca) a autor (finančno-daňový expert, lektor manažérskych kurzov pre podnikateľov, vysokoškolský učiteľ) 10 monografií a vyše 1000 odborných článkov k ekonomickej a poradenskej tematike doma i v zahraničí.
V prípade, že Vás tento príspevok zaujal a chcete vedieť viac, pozrite na stránku Osobnosti.sk kde nájdete informácie o autovi a jeho tvorbe.