Zborník príspevkov z konferencie Rodina - zdravie - choroba v PDF (Ružomberok, 2014)

máj 12 2014

Dňa 27.3.2014 organizovala Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně - Fakultou humanitních studií, Krakowskou Akademiou Andrzeja Frycza Modrzewskiego Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie VADIMED Kraków, AKH – Medizinischer Universitätscampus Wie, a Mestom Ružomberok medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom „Rodina-Zdravie-Choroba“. Z konferencie vám prinášame zborník v PDF.

OBSAH

1. Choroba rodiny z pohľadu sociálnej práce
2. Profil domu pomocy społecznej a obciążenie psychospołeczne w pracy pielęgniarki
3. Možnosti uplatnenia e-learningu v neurologickom ošetrovateľstve
4. Spoluúčasť sestry pri redukcii kardiovaskulárnych komplikácií u pacientov s diabetes mellitus
5. Psychologiczne aspekty bólu porodowego
6. Validácia seniora, účinná liečebnopedagogická terapia
7. Społeczne funkcjonowanie chorych psychicznie
8. Faktory ovplyvňujúce výskyt infekčných ochorení v marginálnych komunitách
9. Kvalita života pacienta po tep bedrového kĺbu
10. Význam pohřebních rituálů a poradenství pro pozůstalé
11. Rodina a pacient s alzheimerovou chorobou
12. Hiperkinetyczna reakcja układu krążenia i jej związek z wartościami ciśnienia tętniczego wśród młodzieży
13. Jakość samokontroli chorych z cukrzycą typu 2
14. Panowie nie bójcie się, czyli jak się bada męską płodność
15. Dieťa s vrodenou chybou srdca verzus život rodiny
16. Ekspresja mRNA dla mmp-9 w raku podstawnokomórkowym skóry w zależności od wieku pacjenta, fototypu skóry i miejsca lokalizacji guza
17. Najobávanejší nežiadúci účinok podávania liečiv v domácej starostlivosti a možnosti jeho zvládnutia sestrou
18. Samobadanie piersi w profilaktyce raka piersi w polsce
19. Liečba diabetes mellitus pomocou peronálnych antidiabetík
20. Životný štýl a výchova k zdraviu ako celoživotný proces
21. Zaniedbania wobec dzieci dramatem rodziny
22. Žít svůj vlastní život
23. Komunikowanie jako element wsparcia psychicznego w praktyce pielęgniarskiej
24. Význam pohybovej aktivity seniorov
25. Zapotrzebowanie na opiekę wśród chorych na udar mózgu
26. Fakty a mýty o výžive okologického pacienta
27. Včasné schopnosti novorodenca
28. Profil domu pomocy społecznej a obciążenie psychospołeczne w pracy pielęgniarki
29. Možnosti využitia validizačných prvkov transformačnej systemickej terapie podľa virginie satirovej v komunikácií s pacientmi so psychiatrickým ochorením a ich rodinami
30. Deficyt samoopieki z oceną zapotrzebowania na wsparcie w chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych
31. Porovnanie zdravotného stavu u seniorov žijúcich v domácom prostredí a v inštitúciách Zapotrzebowanie na edukację wśród pacjentów z migotaniem przedsionków hospitalizowanych w rzeszowskich szpitalach
32. Význam životosprávy pacienta s alkoholovou chorobou pečene
33. Jakość życia pacjentów w przewlekłej niewydolności serca
34. Starý človek ako súčasť citovo zdravej rodiny
35. Infarkt myokardu v kontextu „zlaté hodiny“
36. Wiedza kobiet na temat czynników ryzyka i zagrożeń zdrowotnych wynikających z okresu menopauzy Komunitná starostlivosť o seniora a jej problémy v klinickej ošetrovateľskej praxi
37. Efekty kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w kontekście dyrektywy 2013/55/ue a 20.11.2013 r. Zmieniającej dyrektywę 2005/36/we
38. Reflexia o žene
39. Špecifiká edukácie pacientov liečených warfarínom
40. Nawyki żywieniowe młodzieży w wieku 16-19 lat w polsce
41. Modely ošetrovateľskej starostlivosti o rodinu
42. Rodina ako účastník edukácie pacienta
43. Rodinní príslušníci pacienta s despresiou ako edukanti
44. Register autorov

Zostavovateľ: Katarína Zrubáková, Mária Novysedláková
Vydavateľ. VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
ISBN 978-80-561-0117-9
Ružomberok 2014

PrílohaVeľkosť
Rodina_zdravie_choroba-2014.pdf4.61 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!