Zborník Kolokvium kazuistík 2019, Košice (PDF)

jan 21 2023

Predhovor

Štvrtý ročník medzinárodnej konferencie Kolokvium kazuistík nepochybne poukazuje na význam a jej opodstatnenosť, nielen v rámci sociálnej práce ale celého multidisciplinárneho týmu.

Každý nový rok, mesiac, deň prináša so sebou nové príbehy ľudí, ktorí sa častokrát stávajú našimi klientmi. Domnievame sa, že pomáhanie sme dostali do vienka. Inak by sme pracovali v úplne inom sektore. Pomáhať v danej oblasti znamená aj vzdelávať sa. Práve prostredníctvom medzinárodnej konferencie sa máme možnosť vzdelávať v širokom spektre životných situácii našich klientov. Príspevky prezentované jednotlivými účastníkmi, prinášajú pohľad na riešenie z rôznych uhlov pohľadu. Diskusia k daným príspevkom a následne aj diskusia v rámci prestávok, dáva tušiť nesmierny záujem o túto konferenciu. Dovoľujeme si konštatovať, že zborník z medzinárodnej konferencie Kolokvium kazuistík sa stal veľmi dobrým a kvalitným výučbovým materiálom pre študentov sociálnej práce. Nasvedčuje tomu aj skutočnosť, že na akademickej pôde máme možnosť vidieť v záverečných prácach citované zborníky z tejto konferencie. To nás povzbudzuje a zaväzuje k tomu aby sme v tejto práci pokračovali ďalej.

Každý z nás si vo svojom živote praje zdravie, šťastie, lásku. Uvedené klišé je nesmierne vzácne a to vzhľadom k tomu, že nie každému človeku je to dopriate. Na základe uvedeného vám do vašej práce prajeme veľa síl, aby ste aspoň z časti mohli uvedené klišé pomôcť naplniť svojim klientom.

Sme vďačné za každý príspevok, každú otázku v rámci diskusie a aj za každý nepatrný podnet, ktorým sa vzájomne obohacujeme a môžeme preniesť do každodennej práce. Tešíme sa na vás na ďalšej medzinárodnej konferencii Kolokvium Kazuistík, ktorá sa bude konať v roku 2020.

doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
doc. PhDr. Nataša Bujdová, PhD.

Obsah

BUJDA, S. – Misijné dobrovoľníctvo
BUJDOVÁ, N. , ŠIMKOVÁ, B. - Jednorodičovské rodiny - nič výnimočné v našej spoločnosti
ČIČVÁK, V. - Resocializačný program Centra pre deti a rodiny ReSocia, n.o.
HRIDNOVÁ T., TROCHOVÁ J. - Možnosti oštrovateľstva pri znižovaní stizmatizácie v súvislosti s duševným ochorením
HUNYADIOVÁ, S., ZEŤÁKOVÁ, A. - Analýza výskytu porúch ekonomickozabezpečovacej funkcie prijímateľov sociálnych služieb
KOLTÁŠ, M. - Intervencie terénneho sociálneho pracovníka v prospech klienta v bdelej kóme
LEŠKOVÁ, L. - Transgeneračný prenos chudoby. Mýtus alebo realita?
NOVÁ, M. – Česká republika jako nový domov pro lidi z Asie
POLHOŠ, M. - Lomnické čháve
CSIKÓSOVÁ, T. - Výchova dieťaťa s DMO


Názov: Kolokvium kazuistík 2019
Autor: doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. doc. PhDr. Nataša Bujdová, PhD.
Vydavateľstvo:
Tlač: NOVA SANDEC, Nowy Sącz, Poľsko
Počet strán: 130
Počet výtlačkov: 200
ISBN 978-83-66394-13-1

PrílohaVeľkosť
Kolokvium_kazuistik_2019.pdf1.67 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!