Účastnici projektu EduChange v Olomouci: V roli studentů i učitelů najednou

apr 13 2018

V následujících třech letech se studenti a pedagogové ze čtyř evropských zemí setkají na několika terénních exkurzích a společných seminářích v rámci projektu „EduChange – making knowledge together – addressing climate change through innovative place based education and blended learning“. Společně se v rámci spolupráce v mezinárodních týmech pokusí vyvinut inovativní výukové materiály, které mohou pomoci ke zkvalitnění výuky o dopadech změny klimatu na naše životy.

V dnech 18.–25. března se v Olomouci konala první terénní exkurze v rámci projektu EduChange. Krom našich studentů a studentek z kateder rozvojových a environmentálních studí (KRES), geografie (KGE) či geoinformatiky (KGI) na Univerzitě Palackého, se jí zúčastnili i studenti a akademici z Norska, Holandska a Malty. Cílem projektu je hledat inovativní způsoby, jak učit o klimatické změně v lokálním i globálním kontextu prostřednictvím poznání jejich dopadů na konkrétní místa.

Už na prvním terénním výjezdu do Olomouce měli účastníci za úkol vymyslet učební metody, které by byly použitelné na vysokých i na středních školách. Hlavně, aby výuka nebyla o vzdálených a abstraktních tématech, ale aby na to šli přes příklady představitelných, lokálních dopadů! Projekt je primárně zaměřený na jevy, spojené s vodou, především extrémní srážky a sucho.

Vícegenerační spolupráce v mezinárodních týmech

Studenti ve smíšených týmech měli za úkol vytvořit vlastní aktivitu, založenou na klasických výukových postupech, pohybových aktivitách, ale také s použitím moderních komunikačních technologií, které znají ze svých zemí. Rozdílný background účastníků totiž může vést k podnětným diskusím, interdisciplinárním kooperacím a zajímavým výsledkům.

Vysokoškoláci a akademici pak svoje výtvory otestují na středoškolácích, přičemž si vyzkoušejí jak roli studenta během exkurze, tak roli učitele na mladších kolezích po jejím skončení. „V květnu letíme v rámci projektu EduChange všichni do Trondheimu, kde si odprezentujeme, jak to na středních školách zafungovalo a pustíme se do dalšího kola hledání možných výukových postupů, tentokrát na Maltě“, řekl člen projektového týmu Tomáš Daněk z KRES.

Nove výukové materiály volné dostupné všem

Vedoucí projektu Jiří Pánek (také z KRES) na projektu oceňuje, že: “přináší do našeho prostředí kombinaci hned několika vzdělávacích elementů, které jsou na vyspělých evropských univerzitách běžné, a tak přispívá ke srovnání naší a světové úrovně”. Všechny výukové materiály a metody, vyvinuté během exkurzí, budou publikovány na internetu a tedy veřejně dostupné. Účastníci využijí edu-klipy, e-learning platformu, multimediální online mapy, GeoGames, nízkonákladové způsoby mapování terénu z výšky atd.

Dosažené výstupy s použitím uvedených metod mohou přispět ke zpestření a zkvalitnění výuky geografických a environmentálních předmětů na školách, jako i přednášek v rámci mezinárodních rozvojových studií na Palackého univerzitě, kde projekt EduChange vznikl. Projekt byl podpořen v rámci programu Erasmus +.

Text a Foto: Katedra rozvojových a environmentálních studí PřF UP

EduChange Olomouc 2018 35
EduChange Olomouc 2018 40
EduChange Olomouc 2018 02
EduChange Olomouc 2018 13
EduChange Olomouc 2018 20
EduChange Olomouc 2018 47