Vyšla slovenská štúdia o medzinárodnom rozvojovom dobrovoľníctve a jeho príspevku ku Globálnym cieľom (SDGs)

feb 21 2022

Platforma rozvojových organizácií Ambrela vydala koncom roka 2021 štúdiu, venujúcu sa príspevku medzinárodného rozvojového dobrovoľníctva k napĺňaniu Globálnych cieľov (SDGs) a Agendy 2030. Čiastočne sa opiera aj o výskum, do ktorého sa zapojili členovia Ambrely, pripravujúci a vysielajúci mladých ľudí zo SR na svoje dobrovoľnícke pobyty do krajín Globálneho Juhu. Za poslednú skoro dekádu ich bolo takto vyslaných už dvesto a výjazdy úplne neochromila ani pandémia Covid-19.

Ako merať a hodnotiť príspevok dobrovoľníctva v prepojení na Globálne ciele

Mapovanie a reportovanie dosahu dobrovoľníckych projektov poskytuje zapojeným stranám (primárne však vysielajúcim organizáciám) príležitosť zamyslieť sa nad interakciou s vyslanými ľuďmi aj ostatnými partnermi, pričom otvára príležitosť na sebareflexiu a zlepšenie celého manažmentu dobrovoľníctva. Vhodný spôsob merania a hodnotenia takéhoto príspevku v prepojení na Globálne ciele sa však stále hľadá.
Pomocnú ruku podáva International Forum for Volunteering in Development (Forum) s novou online platformou z jesene 2021, obsahujúcou aj sebahodnotiaci nástroj, ktorý by umožnil merať dosah dobrovoľníctva pre rozvoj, a to hneď v niekoľkých oblastiach. Na preukázanie prínosov dobrovoľníctva pre medzinárodný rozvoj sa totiž uskutočnilo stále málo výskumov. V SR sa prvý takýto výskum, zameraný aj na motiváciu a prispievanie vysielajúcich organizácií k napĺňaniu Globálnych cieľov, realizoval na jar 2021.

Štúdia z pera výskumníčky a komunikačnej manažérky platfomy Ambrela Dr. Boby Markovič Baluchovej s názvom ‚Motivácia a prispievanie rozvojových organizácií k napĺňaniu Globálnych cieľov prostredníctvom medzinárodného dobrovoľníctva (Policy paper)‘ ponúka pohľad na to, ako môžu projekty medzinárodného dobrovoľníctva (aj tie pod značkou SlovakAid – manažované členmi Ambrely) prispievať k napĺňaniu Globálnych cieľov trvalo udržateľného rozvoja a Agendy 2030.

Dokument vznikol v rámci projektu ‘Globálne ciele a migrácia, podporeného zo zdrojov EÚ cez program DEAR a SR cez SlovakAid. Viac k prečítaniu v slovenčine tu: https://tvaremigracie.ambrela.org/wp-content/uploads/2021/12/Ambrela_FoM... a v angličtine tu: https://tvaremigracie.ambrela.org/wp-content/uploads/2021/12/Ambrela_Pol...

Text a foto: Ambrela.org (www.tvaremigracie.ambrela.org)

Dobrovoľníctvo v Keni - spolupráca s farmarmi pri pestovaní sezamu - Foto: archív ADRA 2016Dobrovoľníctvo v Keni - spolupráca s farmarmi pri pestovaní sezamu - Foto: archív ADRA 2016

PrílohaVeľkosť
Ambrela_FoM_policy_paper_dobrovolnictvo_pre_SDGs_dec2021.pdf2.38 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!